Supervisie

Supervisie is het leren integratief functioneren als vaktherapeut. Hiermee bedoel ik integratie op twee niveaus. De supervisie zal gericht zijn op integratie op het persoonsgerichte niveau (denken - voelen - handelen), en op het vakgerichte niveau (de driehoek persoon - beroep - werksituatie) bij de supervisant. Het doelgericht (leren) hanteren van de relatie tussen vaktherapeut en cliënt speelt hierin een bepalende rol.

Belangrijk hierbij is dat de supervisie het zelfstandig leren van (praktijk)ervaringen centraal stelt, zodat de supervisant het eigen leren zelf voort kan zetten na de supervisietijd.

In overleg wordt bepaald of het accent binnen supervisie op methodisch gebied ligt, of op het organisatievlak, of dat het (meer) persoonsgericht zal zijn.

Een supervisietraject zal plaatsvinden in 15 tot 20 bijeenkomsten.

Supervisie kan individueel of in een groep gebeuren, en ook een team kan supervisie krijgen.

Supervisiekosten kunnen worden vergoed door uw werkgever; ook kunnen zij als scholings- of beroepskosten worden opgevoerd bij uw belastingaangifte.

Ik ben opgenomen in het Register A-Supervisoren van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie; ook ben ik erkend als supervisor door de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen.

Momenteel ben ik in opleiding tot LVSC-geregistreerd leersupervisor. Sinds 2007 ben ik werkzaam als opleidingssupervisor aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Voor meer informatie en/of een afspraak kunt U mij bellen, tel. 06 29107244.